دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تجارت گستران عطار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
پژوهشکده علوم شناختی
دانشگاه تربیت مدرس
پارك فناوري پردیس
دانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگاه صنعت نفت
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
دانشگاه شهید باهنر کرمان-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
انجمن مهندسی شیمی ایران
شتابدهنده کوانتوم
نارین ایده پاسارگاد
باشگاه کارآفرینی تیوان
نوآوران پایش آنی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سلامت الکترونیک کارا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانش افزار نارون شریف
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شرکت پژوهشگران فن گستر
شرکت رباتیک اجتماعی و هوش مصنوعی آیسل
پارک علم و فناوری البرز
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی ( آما)
پارک علم و فناوری خراسان
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته
دانشگاه شهید بهشتی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز
گروه توسعه بن‌دا
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
موسسه دانش بنیان برکت
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دانشگاه رازی کرمانشاه
موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پردازش بازار پویا
پارک علم و فناوری استان سمنان
دانشگاه صنعتی کرمانشاه