دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تجارت گستران عطار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
پژوهشکده علوم شناختی
دانشگاه تربیت مدرس
پارك فناوري پردیس
دانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
دانشگاه شهید باهنر کرمان-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن مهندسی شیمی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
شتابدهنده کوانتوم
نارین ایده پاسارگاد
باشگاه کارآفرینی تیوان
نوآوران پایش آنی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سلامت الکترونیک کارا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانش افزار نارون شریف
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دانشگاه حکیم سبزواری
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شرکت پژوهشگران فن گستر
شرکت رباتیک اجتماعی و هوش مصنوعی آیسل
پارک علم و فناوری البرز
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی ( آما)
پارک علم و فناوری خراسان
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته
دانشگاه رازی کرمانشاه
موسسه دانش بنیان برکت
دانشگاه شهید بهشتی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز
موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
شرکت توسعه تجارت بن دا
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی