دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
پارك فناوري پردیس
موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
پژوهشگاه صنعت نفت
تجارت گستران عطار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه علم و صنعت ایران
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)
پژوهشکده علوم شناختی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
پژوهشکده مطالعات فناوری
داشنگاه بوعلی سینا
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
دانشگاه شهید باهنر کرمان-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
انجمن مهندسی شیمی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شتابدهنده کوانتوم
نارین ایده پاسارگاد
باشگاه کارآفرینی تیوان
نوآوران پایش آنی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نوآوران رباتیک و پزشکی سینا
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلامت الکترونیک کارا
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانش افزار نارون شریف
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دانشگاه حکیم سبزواری
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شرکت پژوهشگران فن گستر
شرکت رباتیک اجتماعی و هوش مصنوعی آیسل
پارک علم و فناوری البرز
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
پارک علم و فناوری خراسان
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته
دانشگاه رازی کرمانشاه
موسسه دانش بنیان برکت
مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی ( آما)
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز