پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی
پارك فناوري پردیس
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
باشگاه کارآفرینی تیوان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي
پژوهشکده مطالعات فناوری
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه بین المللی امام خمینی
سلامت الکترونیک کارا
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شیراز
ستاد توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه بوعلی سینا
ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی
نارین ایده پاسارگاد
ستاد توسعه حوزه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
شرکت پژوهشگران فن گستر
دانشگاه رازی کرمانشاه
گروه توسعه بن‌دا
مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
پردازش بازار پویا
پارک علم و فناوری استان سمنان
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
شتابدهنده کسب و کار فردوسی
دانشگاه صنعتی قوچان
موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
پژوهشگاه مواد و انرژی
شتاب دهنده هاب شیراز
استنادی علوم جهان اسلام
کانون پتنت ایران
دانشکده فناوری های نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی
پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
مرکز تحقیق و توسعه همراه اول
رصدخانه مهاجرت ایران
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
توسعه کسب و کارهای دریایی بادبان
مرکز فناوری های علوم اجتماعی محاسباتی متدیتا