پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
پارك فناوري پردیس
پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پارسا پلیمر شریف
مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
شتاب دهنده هاب شیراز
دانشکده فناوری های نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی
رصدخانه مهاجرت ایران
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
مرکز فناوری های علوم اجتماعی محاسباتی متدیتا
مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار
مرکز نوآوری علوم داده و هوش مصنوعی شریف
پویندگان راه سعادت
مرکز نوآوری اروندتک
پشتیبانی مرکز تعاملات
ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی