برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

با توجه به لزوم توسعه فناوری و نوآوری و اهمیت و جایگاه سرمایه های انسانی متخصص در فرآیند کلان توسعه فناورانه و نوآورانه کشور و نیاز به سرمایه انسانی خلاق و فناور برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای فناور و مراکز نوآوری منتخب کشور به عنوان «پایگاه میزبان» اجرا می گردد تا در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری پژوهشی و صنعتی، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

تعاریف

 • متخصصان ایرانی خارج از کشور:

  دانش‌آموختگان، متخصصان، فناوران و اساتید ایرانی خارج از کشور که در حال حاضر ساکن ایران نیستند يا از تاریخ بازگشت ایشان به کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت دو سال خارج از کشور فعالیت نموده باشند.

 • مرکز:

  سازمان همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌الملل

 • نحوه رتبه بندی دانشگاه ها:

  بر اساس نظام‌های رتبه‌بندی Times Higher Education (برای دانشگاه ها) و Scimago (برای موسسات تحقیقاتی برتر) رتبه بندی عمومی دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال دانشگاهی که در نظام رتبه‌بندی Times Higher Education، رتبه پایین‌تر از ۱۰۰ داشته باشد، در این آیین‌نامه جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر محسوب می‌شود

 • فناوران:

  متخصصان ايراني خارج از کشور داراي حداقل دو سال سابقه فعاليت در شركت‌هاي فناور خارج از کشور با سمت كارشناس، مشاور، محقق بخش تحقیق و توسعه (R&D) یا مدير در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور و افراد دارای تجربه راه اندازی کسب و کار

 • کمیته تخصصی ارزیابی فناورانه:

  کمیته ارزیابی درخواست‌های فعالیت فناورانه شامل نمایندگان سازمان همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌الملل، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، داور فنی، داور کسب و کار و نماینده پایگاه

نکات مهم

 • امکان استفاده متقاضیان از کلیه حمایت‌های برنامه همزمان با حمایت نظام وظیفه تخصصی با طی فرآیند لازم برای بهره مندی فراهم است.

 • تنها متقاضیانی می توانند از حمایت تاسیس شرکت پس از استفاده از حمایت پسادکتری استفاده نمایند که در حمایت پسادکتری موفق به تولید نمونه اولیه محصولی قابل تجاری سازی با استفاده ازحمایت تاسیس شرکت رسیده باشند.

 • در صورتیکه محقق درخواست تاسیس شرکت نوپا را پیش از گذشت یک سال از شروع دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی و استاد مدعو داشته باشد، انصراف از دوره و استفاده از تسهیلات تاسیس شرکت امکان پذیر خواهد بود.

 • با توجه به تمام وقت بودن دوره پسادکتری يكي از شروط بهره مندی از اين دوره، عدم اشتغال به كار در مؤسسات ديگر است و محقق نمی تواند همزمان عضو هیات علمی بوده یا موقعیت شغلی تمام وقت دیگری داشته باشد.

پسادکتری

مخاطبان حمایت

 • دانش‌آموختگان دوره دکتری ۳۰۰ دانشگاه‌ برتر یا متقاضیان دارای سابقه حداقل دو سال همکاری در قالب پسادکتری با يكي از ۱۰۰ دانشگاه‌برتر

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند قرارداد همکاری به مدت ۱۲ ماه با پایگاه میزبان خود داشته و همچنین از حقوق معادل ۲۱ میلیون تومان، اعتبار پژوهشي تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان متناسب با نوع پروژه و تخفیف ۹۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور(labsnet.ir) بهره مند گردند.

  جزییات حمایت پسادکتری

فرصت مطالعاتی

مخاطبان حمایت

 • اساتید ۲۰۰ دانشگاه برتر با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور یا دانش‌آموختگان دوره دکتری يكي از ۵۰ دانشگاه‌ها برتر یا متقاضیان و دارای سابقه همکاری در قالب پسادکتری با یکی از ۵۰ دانشگاه برتر

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند قرارداد همکاری به مدت ۳ تا ۱۲ ماه با پایگاه میزبان خود داشته و همچنین از حقوق معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران، اعتبار پژوهشي تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان متناسب با مدت دوره و نوع پروژه، کمک هزینه اقامت در صورت نیاز متقاضی و تخفیف ۹۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور(labsnet.ir) بهره مند گردند.

همکاری به عنوان اساتید مدعو

مخاطبان حمایت

 • اساتید ۲۰۰ دانشگاه‌ برتر یا دانش‌آموختگان دوره دکتری يكي از ۵۰ دانشگاه‌ برتر و دارای سابقه همکاری در قالب پسادکتری با یکی از ۵۰ دانشگاه برتر

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند قرارداد همکاری به مدت ۱ تا ۱۲ ماه با پایگاه میزبان خود داشته و از حقوق معادل اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران و کمک هزینه اقامت بهره مند گردند. همچنین اساتید دانشگاه های خارج از کشور می توانند در صورت تایید پایگاه میزبان به صورت مجازی همکاری داشته باشند.

انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه تخصصی

مخاطبان حمایت

 • دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری يكي از ۳۰۰ دانشگاه‌ها برتر یا محققان پسادکتری ۱۰۰ دانشگاه‌ برتر با سابقه حداقل دو سال حضور در خارج از کشور یا دانشجویان سال اخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری در يكي از ۱۰۰ دانشگاه‌برتر یا متقاضیان دارای سابقه حداقل دو سال فعاليت در شركت‌هاي فناور خارج از کشور

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند در یکی از پایگاه های میزبان در برنامه اقدام به برگزاری سخنرانی و کارگاه نمایند و تا سقف ۱۵ میلیون تومان از حمایت مالی بهره مند گردند.

تأسیس شرکت

مخاطبان حمایت

 • متقاضیان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای سابقه حداقل دو سال فعاليت در شركت‌هاي فناور خارج از کشور یا سابقه فعالیت در ۵۰ دانشگاه برتر و همچنین دانشجویان سال سوم مقطع دکتری در ۵۰ دانشگاه برتر

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند طی قراردادی حداکثر ۱۲ ماهه با پایگاه میزبان اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان وابسته به طرح پیشنهادی خود را دریافت نمایند.

مربی و نیروی متخصص مراکز

مخاطبان حمایت

 • دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در صورت کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز بر اساس جدول ارزیابی

 • گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های اجرایی، علمی و فناورانه توسط پایگاه میزبان انجام می‌شود.

شرح حمایت

 • اختصاص نیمی از حقوق متقاضیان به صورت ماهانه تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

جذب هیئت علمی

مخاطبان حمایت

 • دانش آموختگان مقطع دکتری ۴۰۰ دانشگاه برتر و دارای سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی

شرح حمایت

 • این حمایت به منظور تسریع و تسهیل در فرایند جذب در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور و اخذ گرنت استادیارجوان ایجاد شده‌است. افراد واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه و تکمیل سوابق آموزشی و پژوهشی خود، در خواست خود را جهت بررسی در کارگروه مربوطه ارائه نمایند.

حمایت ودیعه مسکن

مخاطبان حمایت

 • دانش آموختگان ۱۰۰ دانشگاه برتر و عضو هیئت علمی دانشگاه های داخل کشور

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند از وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی بعنوان ودیعه مسکن بهره مند گردند.

حمایت وام خرید یا ساخت مسکن

مخاطبان حمایت

 • دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۴۰۰ دانشگاه برتر خارج از کشور و مقیم ایران

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند از وام خرید مسکن مطابق مصوبه بانک مرکزی بهره مند گردد.

پروژه جایگزین خدمت در داخل کشور

مخاطبان حمایت

 • دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (حمایت بر اساس شیوه نامه شهید صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان ارائه می گردد)

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند پس از انجام فرآیند تشکیل پرونده در مرکز نخبگان نیروهای مسلح دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را در قالب دوره آموزش نظامی و اجرای طرحی پژوهشی، فناورانه، فرهنگی یا مشابه ‌آن طی وکارت پایان خدمت دوره ضرورت ( نظام وظیفه عمومی) را دریافت نمایند.

پروژه جایگزین خدمت در خارج از کشور

مخاطبان حمایت

 • مشمولان غائب، مقیم و دارای شغل تمام وقت در خارج از کشور و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری ۲۰۰ دانشگاه برتر

شرح حمایت

 • متقاضیان مورد تایید می توانند با انجام پروژه تحقیقاتی در سطح انتقال دانش و تکنولوژی یا ساخت محصول در بازه زمانی ۱۲ الی ۲۴ ماه در یکی از پایگاه های میزبان برنامه (بدون دوره آموزشی) کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی را دریافت نمایند. همچنین پس از شروع پروژه با صدور مجوز تردد متناوب متقاضیان می توانند بدون محدودیت در تعداد تردد و مدت حضور در کشور به کشور عزیزمان ایران سفر نمایند.